/ آموزش / رشته ها و گروه ها / مدیران گروه

مدیران گروه

لیست اسامی مدیران گروه سال 95/96 بر اساس حروف الفبايي 
رديف نام خانوادگي  نام مدير گروه  رشته تحصيلي 
1 ابراهیمی  عبدالله دکتری و ارشد مدیریت ساخت / دکتری و ارشد معماری
2 احمدی  مسعود دکتر و  ارشد مدیریت بازرگانی /  ارشد مدیریت دولتی 
3 اسفندیاری مجتبی معارف اسلامی 
4 اسفندیاری احمد دکتری و ارشد حقوق خصوصی / دکتری حقوق عمومی
5 اکبرنتاج کلثوم کارشناسی پرستاری
6 اندی  سیدتقی ارشد و کارشناسی زبان انگلیسی/دکتری و ارشد زبان شناسی همگانی 
7 اورنگ  مینا کارشناسی علوم آزمایشگاهی
8 آقامحمدی  آذر کارشناسی مامایی
9 چرمچیان مهدی دکتری و ارشد صنایع غذایی /ارشد و کارشناسی کشاورزی / ارشد منابع طبیعی
10 حامی محمد دکتری و ارشید  مدیریت ورزشی / کارشناسی تربیت بدنی
11 حسن زاده  رمضان دکتری و ارشد روانشناسی تربیتی / ارشد روانشناسی مثبت گرا / ارشد روانشناسی شخصیت
12 حسینی  سیدبابا ارشد ریاضی / کارشناسی ریاضی
13 حسینی شیرازی  سیده مریم گروه فیزیولوژی پزشکی
14 حیدری  شعبان ارشد روان شناسی عمومی / کارشناسی روان شناسی
15 ذاتی رستمی  احمد ارشد و کارشناسی فیزیک
16 رادمهر مهدی  دکتری و ارشد الکترونیک /  ارشد مخابرات  / کارشناسی برق
17 رستمیان  یاسر ارشد مکانیک - ساخت و تولید / ارشد طراحی کاربردی
18 رمضانی  فرهاد ارشد علوم کامپیوتر / ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار / کارشناسی کامپیوتر
19 رنجبر عباسعلی کارشناسی معماری
20 زارع نژاد نسیم گروه بالینی پزشکی
21 سلمانپور صادق ارشد شیمی / ارشد زیست 
22 عباسی  مرتضی کارشناسی مکانیک
23 عرب خزائلی  عباس کارشناسی علوم قضایی / کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی
24 غفوری  علیرضا دکتری و ارشد برق قدرت / ارشد کنترل
25 فرزانگی  پروین دکتری و ارشد فیزیولوژی ورزشی
26 فغانی  خسرو دکتری  حسابداری 
27 محمدقاسمی  حمید دکتری و  ارشد علوم قرآن و حدیث / دکتری فقه و حقوق اسلامی / ارشد علوم حدیث
28 محمودی  قهرمان دکتری و ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی /کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداست عمومی
29 مداح  سروش دکتری و ارشد مکانیک - تبدیل انرژی
30 موتمنی  همایون دکتری  کامپیوتر
31 میرزائیان  بهرام دکتری روان شناسی عمومی / ارشد روان شناسی  بالینی 
32 نصیری لاریمی رضا ارشد حقوق جزا و جرم شناسی / دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی / حقوق بین الملل عمومی
33 هاشم نژاد فاطمه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی / تحقیقات آموزشی / علوم ارتباطات / جغرافیا گردشگری
34 یوسفی سعیدآبادی رضا ارشد مدیریت آموزشی/ مدیریت اجرایی/ برنامه ریزی درسی/ برنامه ریزی آموزشی/کارشناسی مدیریت آموزشی

میزان بازدید: 19584   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1768    ديروز: 4080    اين ماه: 70396    تاکنون : 2983389